Розрахунково-касове обслуговування

   З 18 січня 2016 року вводяться  в дію Тарифи ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в новій редакції на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб ,фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів та  адвокатів, затверджені протоколом  засідання  Тарифного комітету ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ».

    Прохання  до   юридичних осіб , фізичних осіб - підприємців, приватних нотаріусів та  адвокатів, в разі необхідності, звертатись  в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» для  погодження  внесених змін.

ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» пропонує своїм клієнтам – юридичним особам повний спектр послуг в сегменті розрахунково – касового обслуговування поточних рахунків, в тому числі рахунків з спеціальним режимом використання.

Для здійснення якісного обслуговування корпоративних клієнтів  Банк  пропонує: 

 • закріпити  за клієнтом – юридичною особою персонального менеджера, який буде супроводжувати та координувати обслуговування по всім функціональним підрозділам,  в тому числі по всіх регіонах України;
 • відкриття та супроводження поточних рахунків в національній та іноземній валюті;
 • безготівкові розрахунки;
 • оптимальні тарифи;
 • здійснювати оперативне проведення платежів як в операційний час (з 9-00 до 16-00)  так і в поза операційний час (до 17-40);
 • в дистанційному режимі забезпечує  доступ до рахунків за допомогою системи “Клієнт – банк”, у тому числі із сучасною системою захисту USB-токен;
 • супроводження міжнародних розрахунків, в тому числі, здійснення валютного контролю;
 • розміщення вільних грошових коштів на депозитних рахунках і рахунках  «до запитання»;
 • випуск корпоративних міжнародних платіжних карток;
 • зарплатні проекти з використанням міжнародних платіжних карток;
 • операції з цінними паперами.

Тарифи:

Тарифи для юридичних осіб;

Тарифи для фізичних осіб – підприємцям та особам, що здійснюють незалежну професійну діяльність;

Тарифи для фізичних осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Документи:

Заява на відкриття поточного рахунка суб'єкта підприємницької діяльності;

Заява на видачу чекової книжки;

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи;

Анкета-опитувальник клієнта-ФОП;

Бланк довіреності на фізичну особу уповноваженої представляти інтереси юридичної особи в банку;

Договір про порядок проведення розрахунків в електронній системі «Клієнт-банк»;

Картка із зразками підписів;

Картка із зразками підписів і відбитка печатки

Пам'ятка клієнту;

Заява на відкриття поточного рахунка.