Депозит «Преміум практичний»

Вклад строком від 1 до 12 місяців, з незнижувальним залишком та можливістю дострокового повернення коштів без перерахунку нарахованих процентів, передбачає можливість поповнення.

Валюта  вкладу: гривня, долар США, євро
Строк вкладу: 12 місяців
Періодичність виплати процентів: щомісячно

Переваги: Процентна ставка залежить від розміру незнижувального залишку.
Валюта вкладу: гривня, долар США, євро;

Процентна ставка – до 12% річних в гривні, до 4,5% річних в доларах США, до 4,5% річних в ЄВРО.

Періодичність виплати процентів: щомісячно;
Можливість поповнення: протягом всього строку дії вкладу;
Мінімальна сума вкладу: 10 000,00 грн., 1 000,00 дол.США, 1 000 евро.
Умови дострокового повернення вкладу:
В будь-якій сумі із збереженням незнижувального залишку, за умови надання письмової вимоги не менш ніж за 1 банківський день до дати дострокового повернення вкладу. У випадку дострокового розторгнення вкладу із поверненням незнижувального залишку, за умови надання письмової вимоги не менш ніж за 3 банківських дні, до дати дострокового повернення вкладу - проценти на вклад нараховуються згідно ставки зазначеної у договорі, на суму незнижувального залишку нараховується 0,5% річних національній валюті, 0,1% річних за вкладами в іноземних валютах.