Овердрафт

Короткостроковий кредит, що надається Банком корпоративному клієнту при умові наявності стабільних надходжень виручки від реалізації на його поточний рахунок.

Строк кредитування: до 2 років
Валюта кредитування: Гривня, Долари США, Євро
Забезпечення: нерухомість та земельні ділянки, основні засоби (транспортні засоби, обладнання устаткування, тощо), товари в обороті та/або готова продукція, порука юридичних та фізичних осіб , грошові кошти розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», страхування кредитних ризиків.
Плата за користування кредитними коштами – від 24% річних у гривні та 14% у валюті

Механізм овердрафту передбачає автоматичну сплату платіжних документів клієнта у разі недостатності коштів на його поточному рахунку в межах встановленого ліміту та погашення кредиту у разі надходження коштів.

Розмір овердрафту встановлюється на рівні 25-30% від середньомісячних чистих надходжень на рахунки позичальника за останні 3 місяці від дати проведення фінансового аналізу з урахуванням його фінансового стану позичальника.

Відсотки за користування овердрафтом нараховуються на суму від'ємного залишку по поточному рахунку клієнта на кінець операційного дня

Умовами отримання овердрафту являється:

  • наявність поточного рахунку в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»;
  • стабільність надходження виручки на поточний рахунок;
  • позитивна репутація;
  • технологія проведення овердрафту не вимагає відкриття окремого позичкового рахунку, що полегшує ведення бухгалтерського обліку Клієнта.

Ваші переваги:

  • можливість проводити необхідні платежі " за рахунок" очікуваних денних надходжень до їх фактичного отримання;
  • вся денна виручка автоматично зараховується в рахунок погашення кредиту , зменшуючи , відповідно, суму відсотків;
  • економія коштів клієнта - за користування овердрафтом протягом операційного дня відсотки не нараховуються;
  • зручне початок власної кредитної історії в режимі більш м'якому , ніж при звичайному кредитуванні "під проект" , що дає можливість отримати більш сприятливу оцінку в разі необхідності отримання кредиту для розширення бізнесу в майбутньому.

Документи:

Перелік документів